Home 구분선 로그인 구분선 회원가입 구분선 사이트맵 구분선 국제통역번역협회
      ITT 시험이란?
      시험요강
      자격증활용
        - 자격증활용
        - 우대및반영기업
      평가급수 체계
      언어별 기출 문제 샘플
        - 영어전문통역시험
        - 영어비즈니스번역시험
        - 일어비즈니스번역시험
        - 중국어비즈니스번역시험
        - 영어비즈니스3급번역시험
      시험기관소개
코리아헤럴드 소개
통역ㆍ번역시험위원회
 
 
통역ㆍ번역시험이란?
통역ㆍ번역시험소개
통역교육급수시험
번역교육급수시험
직무통역시험
직무번역시험
 
 
수험자가이드
시험일정
고사장약도
주소변경
증명서발급
 
 
 
인터넷접수
시험보기
성적/합격자확인
접수취소
 
공지사항
Q&A
FAQ
자원봉사/e-pal참가신청
Contact us
 
 
자료실
학습교재
기타자료
 
통번역사절단선발대회
외국어경연대회
Essay 경진대회
 
푸터 구분선
사업제휴 메뉴구분선 이용약관 메뉴구분선 개인정보취급방침 메뉴구분선 이메일주소무단수집거부 메뉴구분선 contact us 메뉴구분선 sitemap
국제통번역협회 │ 사업자등록번호:101-82-20246 │ 통신판매업등록번호:강남-13441 │ 대표자:김동익 │ 서울시 강남구 선릉로 64길 11-4 │ PHONE:02-558-1575 │ FAX:02-562-1054 │ MAIL:manager@itt.or.kr
COPYRIGHT 2010. ALL RIGHT RESERVED.